Omnicol werkt mee aan CROW-CUR richtlijn

Geplaatst op

CROW-CUR richtlijn | Omnicol

Een gegoten dekvloer vormt de basis voor verdere vormen van vloerafwerking met uiteenlopende materialen zoals kunststoffen, linoleum, pvc, hout of steenachtige materialen. Onder andere vanwege deze diversiteit aan afwerkmogelijkheden is er behoefte aan helder gedefinieerde eisen in relatie tot gegoten dekvloeren. Door middel van het toekennen van een bepaalde prestatie aan een vloer is het voor opdrachtgevers mogelijk om de vloer op voorhand af te stemmen op de gewenste eindafwerking. En voor uitvoerende partijen is het duidelijk wat er moet worden opgeleverd.

We zijn er best trots op dat Omnicol, als deelnemer van de werkgroep ‘Prestatie-eisen aan dekvloeren’, een grote rol heeft mogen spelen in het tot stand komen van de onlangs gepubliceerde CROW-CUR Richtlijn. In deze Richtlijn wordt ingegaan op de te stellen eisen aan een gegoten dekvloer in relatie tot de aan te brengen vloerafwerking. Uitgangspunt is dat een opdrachtgever in een projectspecificatie beschrijft wat wordt verlangd, daarbij gebruikmakend van deze Richtlijn. Hierbij kan gekozen worden voor het benoemen van een specifieke vloerafwerking waarvoor algemene prestatie-eisen zijn vastgelegd in deze Richtlijn. Indien specifieke eisen worden verlangd, moeten deze tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden overeengekomen. Als er geen getalswaarden zijn benoemd in de projectspecificatie, dan kunnen de in deze Richtlijn gehanteerde waarden worden gezien als toetswaarden gebaseerd op de huidige stand der techniek.

De CROW-CUR Richtlijn kan worden gebruikt door vloerbedrijven, vloerafwerkers of een andere partij om op basis hiervan de geleverde gegoten dekvloer/ondergrond te beoordelen op geschiktheid voor de aan te brengen vloerafwerking.

 

Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u onze website optimaal kunt gebruiken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies. Meer informatie